طیور رویان

اثر تراکم در پرورش

تراکم طیور در متر مربع بستگی به شرایط داخلی سالن دارد.از قبیل تهویه ،درجه حرارت،میزان دانخوری و آبخوری.تراکم بیش از حد بدون توجه به عوامل داخلی موجب عدم یکنواختی و کاهش رشد گله خواهد شد.

با توجه به آنکه جوجه ها در روزهای اولیه پرورش نیاز به فضای کمتری داشته،و با گذشت زمان و افزایش وزن نیازشان به فضا بیشتر می شود،توصیه می شود جهت کاهش مصرف سوخت و مدیریت بهتر و کاهش نیروی کار و استهلاک سالن فضای نگهداری جوجه ها با لوازمی مانند پرده های نایلونی و توری محدود شود جهت اینکار معمولا در روزهای نخست،فضای سالن را به یک سوم و یا قدری بیشتر محدود کرده و جوجه ها را در این محل آزاد می کنند.البته تجربه نشان داده که استفاده از یک پرده نایلونی به تنهایی کافی نبوده و برخی از مرغدارن دو و یا سه پرده بصورت عرضی در سالن نصب می کنند.برخی دیگر که چند سالن در اختیار دارند بجای پرده کشی در روزهای نخست جوجه ها را در یک سالن پخش کرده و به تدریج به سالنهای دیگر منتقل میکنند.زمانی که باید پرنده ها از قسمت محدود شده سالن،به کل سطح سالن توزیع شوند به چندین عامل از جمله فضایی که در حال حاضر در اختیار پرنده ها است،برنامه پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز و امکان کننترل شرایط محیطی سالن بستگی دارد.تمام این عوامل بطور مستقیم به سرعت رشد پرنده مرتبط است که اگر سرعت رشد زیاد باشد پرنده ها طبعا به فضای بیشتر،و آبخوری زیادتری در روزهای اول نیاز دارند.

گرد آوردگان : تیم پرورش رویان طیور

جهت مشاوره با شماره 09113142395تماس حاصل بفرمایید

آدرس سایت:www.royantoyoor.ir

خواندن 759 دفعه