طیور رویان

رعایت اصول بهداشت

عفونت و بیماری همیشه یکی از معضلات مهم در صنعت مرغداری بوده است.آلودگیهای مییکروبی را می توان با رعایت اصول پیشگیری از بیماریها و کاربرد معیارهای مدیریتی مهار نمود.

این امر نقش بسیار مهمی در بازدهی و سودآوری بخشهای مختلف صنعت طیور دارد.در کشور انگلیستان،هزینه کنترل و درمان بیماریهای طیور 7-10%کل ارزش این صنعت را تشکیل می دهد. خسارت اقتصادی اش از بروز بیماریها،شامل تلفات،کاهش میزان رشد و تولید و هزینه درمان می باشد. واکسیناسون،تجویز دارو و امنیت زیستی اضلاع مثلث محافظت هستند.واکسیناسیون و تجویز داروها،روشهایی هستند که به منظور پیشگیری و درمان بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند.کارایی این روشها در اثر ظهور سویه های مقاوم باکتری ها و سویه های جدید ویروسها تضعیف می شود.این عوامل نظیر سویه های مقاوم سالمونلا و ویروس های گامبروو،مارک و کم خونی جوجه ها می باشد.امنیت زیستی واژه ای است که استراتژی کلی و یا ارزیابی های به کار گرفته شده در جهت جلوگیری از نفوذ بیماریهای مسری به منطقه تولید را توصیف می نماید.استفاده از یک برنامه امنیت زیستی،بکارگیری روشهای بهداشتی و استمرار یک برنامه واکسیناسیون فراگیر،همگی از عوامل اساسی پیشگیری از بیماریهای است.یک برنامه فراگیر امنیت زیستی شامل:یک سلسله برنامه ریزی،اجرا و نظارت می باشد.

نکته:بخاطر داشته باشید که استریل کردن سالن و یا محدوده اطراف آن امکان پذیر نمی باشد،اما می توان عوامل بیماریزا را کاهش داد و از ازدیاد مجدد آنها جلوگیری نمود .

از سلامت جانداران،محیط زیست و اقتصاد مرغداری در برابر عوامل بیماری زا است.برنامه امنیت زیستی مانع ورود عوامل بیماری زا جدید به مزرعه و ریشه کنی یا کنترل بیماریهای موجود می شود.برای حصول به این هدف باید از ورود عوامل بیماری زا و عاملین آن به داخل مزرعه جلوگیری نمود.

این عوامل شامل ویروسها،باکتریها،قارچها،تک یاخته ایی ها،انگلها،حشرات،جوندگان و پرندگان میباشند.

با اجرای برنامه های امنیت زیستی اهداف زیر تامین می شوند:

1-جلوگیری از ورود عوامل بیماریهای خطرناک و مسری نظیر؛آنفلوآنزا،گامبروو و نیوکاسل.

2-کاهش میزان آلودگی به پاتوژنهایی که منجر به بروز تلفات و ضایعات و کاهش تولید می شوند.

3-مایکوپلاسما،E.coli وکوکسید،عواملی هستند که منجر به بروز تلفات و ضایعات و کاهش تولید می شوند.

4-کاهش یا حذف عوامل ضعف ایمنی و عفونتهای پنهان که طیور را مستعد ابتلاء به سایر بیماریها می کنند.

5-کاهش آلودگی مواد غذایی با عوامل بیماریزا که از نظر بهداشت عمومی و سلامتی انسانی اهمیت دارند.

6-سالمونلا،و کمپیلوباکتر از نظر بهداشت مواد غذایی با منشا طیور حائز اهمیت هستند.

این یک اصل مهم است که پیشگیری همواره بر درمان مقدم است.رعایت اصول بهداشتی در پرورش طیور از نقطه نظرات بهداشتی،اقتصادی حائزاهمیت است. همچنین از نظر فراهم نمودن محیط زیستی مناسب برای پرندگان و رفاه حال کارکنان نیز ضروری و مطلوب است.

 

گرد آورندگان:تیم پرورش طیور رویان

جهت مشاوره با شماره 09113142395 تماس حاصل بفرمایید

آدرس سایت:www.royantoyoor.ir

خواندن 574 دفعه