طیور رویان

شروع پرورش

اهمیت و پرورش و نگهداری مرغ بوم حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی مرغ های بومی،بهبود تغذیه روستاییان،ایجاد اشتغال و بهبود درآمد.کاهش بخشی از نیاز کشور به مواد خوراکی طیور مثل ذرت،سویا،گندم،جو و ... که از خارج تامین می شود.

مرغ بومی در شرایط نامساعد زیستی و بیماری ها مقاومت بیشتری دارد.

نگهداری مرغ بومی،با کمترین هزینه و تنها با مصرف باقیمانده سفره و ضایعات کشاورزی میسر است.

تولیدات طیور بومی به عنوان محصول ارگانیک در میان مصرف کنندگان مقبولیت بیشتری دارد.

مزیت پرورش مرغ بومی در بستر، نسبت به نگهداری در قفس بیشتر است.

گوشت مرغ و تخم مرغ دارای ارزش غذایی زیادی بوده و تامین کننده پروتیین حیوانی روستاییان و بخشی از خانوار شهری می باشد.

تهیه محل و جایگاه برای پرورش مرغ،برای روستاییان بسیار آسان تر از فراهم کردن محل و جایگاه برای پرورش دیگر حیوانات اهلی می باشد.

در شرایط زندگی عشایری که اغلب یخچال وجود ندارد،نگهداری تخم بسیارساده تر از سایر منابع پروتئینی است .

تخم مرغهای بی نطفه،در درجه حرارت معتدل،کیفیت خود را به مدت 15تا 20روز حفظ می کنند.

گوشت مرغ بومی به خاطر سهل الهضم بودن،می تواند غذایی مناسب برای افراد کهنسال یا بیمارروستایی باشد.

نگهداری و پرورش مرغ بومی،به دلیل نیاز نداشتن به امکانات و تجهیزاتی که در پروش مرغ های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند و نیز داشتن مقاومت بیشتر و سازگاری با اقلیم بومی،آسان تر است.

خانوارهای،روستایی فاقد زمین نیز، توانایی نگهداری از چند قطعه مرغ را به حداقل امکانات دارند

زنان و دختران روستایی به عنوان یک نیروی کار مناسب می توانند مدیریت و نگهداری از یک گله کوچک مرغ را بر عهده گیرند که در آمد جانبی حاصل از آن،در اقتصاد خانوار روستایی اهمیت زیادی دارد.

پرورش مرغ بومی و تولید آن،واحد تولیدی کوچکی را به وجود می آورد که نیاز به تکنولوژی خاصی ندارد.

گرد آورندگان:تیم پرورش طیور رویان

جهت مشاوره با شماره 09113142395 تماس حاصل بفرمایید

آدرس سایت:www.royantoyoor.ir

خواندن 558 دفعه